Sprawozdanie L. Ek na temat wspólnego programu badawczo-rozwojowego na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169) program BONUS Sprawozdanie L. Ek na temat wspólnego programu badawczo-rozwojowego na rzecz  Morza Bałtyckiego (BONUS-169)

Komisarze mają duże wsparcie dla tego programu, aczkolwiek są pewne obawy przyglądając się propozycji KE. Głównym zadaniem jest obecnie rozdzielenie programu na dwie części: strategiczną i badawczą. Propozycja KE do przejścia na te dwie fazy jest być może przedwczesna. Kraje będą współpracować ze sobą w ramach programu. Trzeba przyciągnąć najlepszych badaczy i potem dopiero przejść do drugiej fazy. Wprowadzenie nowych elementów tak by projekt badawczy zakończył się powodzeniem jest pozytywne, ale nie powinno stać się narzędziem, które wstrzyma ten projekt. Jeśli chodzi o finansowanie to pojawia się wspólna skarbonka – wspólny element. Obecnie stworzona została wirtualna  skarbonka. Rosyjscy naukowcy uczestniczą w programie i seminariach i usiłują włączyć się do wspólnych prac w ramach programu BONUS. Kilka tygodni temu odbył się wielki szczyt na temat sytuacji Morza Bałtyckiego.

Program BONUS dla Morza Bałtyckiego

Program BONUS dla Morza Bałtyckiego

Wynik jest bardzo udany. Sytuacja na Morzu Bałtyckim jest bardzo trudna z punktu widzenia ochrony środowiska. Potrzeba jak najszybszego  wprowadzenia badań naukowych.

Gierek: Proponowane regulacje dotyczące dobrostanu Morze Bałtyckiego wprowadzają ważny element planowania badań. Chodzi jednak o szerszą strategię, która obejmie nie tylko  Bałtyk, a także jego zlewnie. Potencjał badawczy jest bardzo zróżnicowany. Nie powinno istnieć ograniczenie wkładu finansowego. Dla wielu państw wspólna skarbonka jest nie do  przyjęcia. Etap strategiczny programu wymaga czasu pełnych 2 lat a nie jego skracania, etap  ten musi zostać dobrze zdefiniowany, określić priorytety morza i jego zlewiska. Przygotowanie do badań, stworzenie właściwych warsztatów badawczych włączając nowe  państwa UE, które mają duże doświadczenie, dobrą kadrę, ale czasem nie najlepsze warsztaty.

Hassi: Powinniśmy znaleźć sposób, aby nadgonić i przyspieszyć okres przygotowywania się do właściwej pracy. Program BONUS jest bardzo dobry. Nie ma tutaj dużej różnicy zdań. Główny problem to virtual common pot. Część państw członkowskich mówi, że byłoby to niezgodne z prawem, a tak prawdopodobnie nie jest. Jednak skoro wiele państw wychodzi z tego założenia i nie popiera tego pomysłu to musimy znaleźć inne rozwiązanie. MB jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie. Należy zacząć coś robić w kierunku jego ochrony. Jest to praktycznie wewnętrzne morze UE, tym bardziej powinna to być sprawa priorytetowa.

Balcytis: Zbyt długa ocena KE może opóźnić funkcjonowanie programu. Jeśli chodzi o uczestnictwo Rosji, to jest to program przeznaczony dla Morza Bałtyckiego i uczestnictwo Rosji jest nie do uniknięcia, ale zbyt otwarte włączenie jej do tego dokumentu może skłonić niektórych do myślenia, iż jest to inicjatywa większej ilości państw niż w rzeczywistości.

Audy: Może powinniśmy włączyć w ten projekt więcej państw niż tylko te, 8 które tematyka ta bezpośrednio dotyczy, podobnie jak było w przypadku Morza Śródziemnego. Podobnie, dlaczego oprócz Rosji nie jest w ten projekt w sposób szczególny włączona Norwegia.

Mathy (Komisja Europejska): Należy zapobiec skróceniu fazy strategicznej, gdyż ucierpieć  mogłaby jakość tej inicjatywy. KE pomoże zespołowi BONUSu w sformułowaniu pewnych  punktów programu. Finansowanie ze wspólnej puli – pewna stanowczość KE. Jest to jedyny  sposób i najprostsza metoda na finansowanie tego projektu. Intencją KE nie jest ograniczenie  roli i jakości infrastruktury badawczej. Trzeba zapewnić równowagę pomiędzy wkładem w  gotówce i wkładem infrastrukturalnym