Wspólny Program Badawczo-Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS 169) Program BONUSAnna Rosbach (sprawozdawczyni opinii) – Wspólny Program Badawczo-Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS 169)

A. Rosbach – musimy zachęcać wszystkie państwa członkowskie do współpracy. Projekt BONUS 169 ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy ośmioma państwami członkowskimi UE leżącymi nad Morzem Bałtyckim. Trzeba wspierać rozwój i badania. Istotne jest zbieranie informacji dot. bioróżnorodności Bałtyku. Ryby mają ogromny wpływ na rozwój M. Bałtyckiego.

D. Jorgensen – problemy transgraniczne wynikają w dużym stopniu z zanieczyszczeń produkowanych przez poszczególne państwa. Trzeba uwzględnić w projekcie bioróżnorodność i zmiany klimatyczne.

S. HassiProgram BONUS 169 jest dobrym projektem. Opiera się on na strategii Morza Bałtyckiego. Bałtyk jest morzem najbardziej zanieczyszczonym na świecie.

B. Sonik – dzięki BONUS 169 dojdzie do koordynacji działań i zbliżenia ośmiu państw nadbałtyckich. Nie można zgodzić się na system płacenia jednakowych składek do wspólnej puli. Może to doprowadzić do sytuacji, w której państwo, które wpłaci pieniądze na dany projekt nie będzie objęte tym programem.

R. Morkunaite – państwa nadbałtyckie powinny wymieniać się informacjami dot. badań.

Morze Bałtyckie objęte programem BONUS

Morze Bałtyckie objęte programem BONUS

Stan Morza Bałtyckiego się pogarsza. Trzeba zaangażować w BONUS 169 także Rosję i Białoruś.